Feestelijke terugplaatsing Markesteen in Noord-Sleen

Markesteen in Noord-Sleen feestelijk terugplaatst.