Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Unesco

Unesco

De Drentse Boermarken zijn eind 2016 door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Een waardering voor deze in de middeleeuwen ontstane en nog steeds zeer actieve organisatie op het Drentse Platteland.

UNESCO

In de beoordeling zegt het Kenniscentrum dat de Drentse Boermarken een belangrijke rol hebben  gespeeld in de geschiedenis van de provincie, maar dat de Boermarken ook laten zien  dat ze nog steeds een belangrijk onderdeel van het agrarische gezinsleven in Drenthe vormen.  Ze zetten zich in voor het ontwikkelen van educatief materiaal  en activiteiten op het gebied van het culturele erfgoed. De Vereniging Drentse Boermarken, met 87 leden Boermarken, is op dit moment bezig de functie van Boermarken , in samenwerking met de organisatie Kunst en Cultuur in Assen,  in een educatief project, bekend te maken in de hoogste klassen van de basisscholen in Drenthe. Boermarken in Drenthe zijn ook  nauw betrokken bij de flora en fauna in Drenthe. Tevens  wordt er gewerkt aan het markeren van oude markegrenzen en het introduceren van oude veldnamen. Vele Boermarken zijn actief  bij de verbetering van hun leefomgeving door bijvoorbeeld poelen en dobben te herstellen en wandelpaden te realiseren t.b.v. toeristen. De Vereniging Drentse Boermarken heeft eind 2015 een film gerealiseerd met als titel: “Drentse Boermarken….uniek in Europa”.  

Zeven nieuwe tradities op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Zeven nieuwe tradities zullen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland worden geplaatst. De traditiedragers hebben allemaal laten zien dat hun traditie levende cultuur is die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij zetten zich actief in om die traditie toekomst te geven. Op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland staan nu met deze nieuwe zeven erbij, in totaal 110 tradities.   

Deze tradities zijn: 

De Drentse boermarke is een traditionele bestuurlijke organisatie waarin bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare samenleving. De traditie wordt binnen families doorgegeven.

  • De gondelvaart op wielen in Drogeham is een avondoptocht van met verlichting en dahlia’s versierde praalwagens. De traditie wordt gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die hun kinderen de traditie met de paplepel ingeven.
  • Noaberschap in de lokale uitvaart lijkt nog het meest op een verzekering in natura. Alle leden van een uitvaartvereniging zijn in principe als vrijwilliger betrokken bij een lokale uitvaart. Er zijn nog circa achthonderd lokale uitvaartverenigingen actief in Nederland. 
  • De techniek van het weven is door de eeuwen heen hetzelfde gebleven, maar er wordt nu ook met nieuwe materialen geweven en geëxperimenteerd. Vereniging Weefnetwerk gaat digitale cursussen aanbieden en verder innoveren in het ambacht om jongeren te interesseren. 
  • Het Alkmaars Kaasdragers Gilde heeft naast de taken op de kaasmarkt een aantal kenmerkende eigen tradities. De leden zetten zich in om de traditie door te geven en waar nodig met ontwikkelingen mee te groeien, zoals het altijd gedaan heeft. 
  • Het Paasvuur Espelo leeft enorm onder de lokale jeugd, die de traditie steeds doorgeeft aan een nieuwe generatie. De gemeenschap is zich heel erg bewust van het belang van de paasvuurtraditie voor de sociale cohesie. 
  • Op 8 oktober wordt er in Alkmaar herdacht en gevierd dat de stad respectievelijk werd bezet en bevrijd in 1573. De kernwaarden van Alkmaar Ontzet zijn herdenken, vieren en verbinden

Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Elk jaar zijn er vier momenten waarop voordrachten voor plaatsing van een traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland getoetst worden door een onafhankelijke commissie. Als de ingediende plannen aan de gestelde criteria voldoen, kunnen ze geplaatst worden. De vraag is niet of een traditie uniek, eeuwenoud of typisch Nederlands is, het gaat erom dat een traditie dynamisch en levend is, dat er groep mensen achter zit die de traditie ziet als onderdeel van hun cultureel erfgoed en die activiteiten ontwikkelt om die traditie toekomst te geven. Deze procedure is gebaseerd op de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, waarbij de beoefenaars van tradities een centrale rol spelen. De Nederlandse regering ondertekende dit verdrag in 2012 en wees het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aan om de uitvoering van dit verdrag te coördineren. Daarbij hoort ook de samenstelling van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. 

Meer weten over de nieuwe tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland? Kijk op www.immaterieelerfgoed.nl/nieuws.