Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Cultuur

Cultuur

Dorp en Landbouw

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB) werkte nauw samen met de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) bij het project "Dorp en Landbouw". In Wezup is het uitgevoerd. Doel is om agrariërs en niet agrariërs met elkaar in gesprek te brengen en begrip voor elkaar te krijgen. Het resultaat van het project is een nieuw samenwerkingsverband tussen boeren en de bewoners. Dit heeft vorm gekregen in een Agrarische Natuurvereniging, met als doel het gezamenlijk versterken van de kwaliteit van het cultuurlandschap.

Ook in Norg is zo'n project uitgevoerd.