Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vul- en spoelplaatsen

Vul- en spoelplaatsen

In nauw overleg met de Provincie Drenthe zijn op tal van plaatsen vul- en spoelplaatsen aangelegd. Door bijvoorbeeld in het Drentse Aa gebied op geconcentreerde plaatsen vulplaatsen aan te leggen wordt het milieu ontzien.

vulplaats