Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Strategie

Strategie

Zorg voor leefbaarheid in Drenthe
Inspanning om de Drentse tradities te behouden met inachtneming van de veranderingen in de samenleving.
Communicatiemiddelen mix ontwikkelen om alle stakeholders te bereiken en te faciliteren om gezamenlijk de positie van Drenthe en haar inwoners te borgen en te verbeteren.
Subsidies aanvragen voor onderzoek en uitvoering te geven aan de punten opgenoemd onder het punt Verdienmodel.
Juridische onderzoek om het cultureel erfgoed te bewaken in een dynamisch Nederland.