Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Weidevogels en predatie

Weidevogels en predatie

Boermarke Zeijen doet mee aan predatieonderzoek van akker- en weidevogel. Omdat we het belangrijk vinden akker- en weidevogels zoveel mogelijk te beschermen werken we met zgn. wildredders op de trekkers.

Met de wildredders kunnen we sneller ontdekken waar de akker- en weidevogel broedt. Er zijn vorig jaar best wel wat nesten gevonden, helaas bleken deze gauw leeggeroofd.

Dit probleem speelt in meer gebieden in Drenthe. Predatie is een van de factoren die van invloed is op de akker- en weidevogel- stand. De wens bestaat om meer inzicht te krijgen in de rol van de verschillende predatoren. Om die reden hebben FBE Drenthe, landschapsbeheer Drenthe, Agrarisch Natuur Drenthe en provincie Drenthe het initiatief genomen om onderzoek te doen in 4 weidevogelgebieden in Drenthe: Boermarke Zeijen, Boermarke Westdorp, Rolderdiep en de Broeklanden. Op basis van objectieve onderzoeksresultaten willen partijen hun vervolgstrategie kunnen bepalen.

De Boermarke Zeijen gaat 4G wildcamera's plaatsen bij de nesten en zo wordt op een heel nauwkeurige manier bekeken wat er met het nest gebeurd. De foto's die gemaakt worden, worden gebruikt voor het onderzoek. Door data te verzamelen (meten is weten) hopen we een steentje bij te dragen aan het onderzoek en zo de akker- en weidevogel beter te kunnen beschermen. Boermarke Zeijen (Gerko Brink) was de eerste in het onderzoek die een kievitsnest heeft gevonden.