Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Visie

Visie

Een leefbaar Drenthe met een history een heden en een toekomst voor de "Drent"
Een Drenthe waar we kunnen wonen, werken en er een perspectief is voor onze kinderen.
Een Drenthe waar we ons thuis voelen conform onze historische en culturele waarden.
Een Drenthe waar de agrarische sector in balans met de natuur haar werk kan doen.