Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

UBO-register

UBO-registermelding geldt niet voor:

Overige privaatrechtelijke rechtspersonen (waaronder
de historische rechtspersonen zoals hofjes, boermarken,
fundaties en gilden).

Bron: https://www.kvk.nl/download/KVK_Factsheet_UBO_tcm109-496234.pdf