Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Missie

Missie

De Vereniging Drentse Boermarken is een traditionele bestuurlijke organisatie waarin bewoners gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare samenleving. De traditie wordt binnen families doorgegeven.
De Drentse Boermarken zijn In de vroege middeleeuwen ontstaan en nog steeds zeer actief op en voor het Drentse Platteland.
Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de provincie, maar is nog steeds een belangrijk onderdeel van het (agrarische) gezinsleven in Drenthe.
Ze werkt hard aan verbetering van de leefomgeving in Drenthe.
Ze zet zich in voor het ontwikkelen van educatief materiaal en activiteiten op het gebied van het culturele erfgoed. Ook de cultuurhistorie krijgt veel aandacht.
De Drentse Boermarken zijn ook nauw betrokken bij de flora en fauna in Drenthe.
Tevens wordt er gewerkt aan het markeren van oude markegrenzen en het introduceren van oude veldnamen. Er is een project gestart genaamd ”Markestenen weer op de plek”.