Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Bisschop van Utrecht

Bisschop van Utrecht

Rond 1200 kwamen overal in Europa volken in opstand tegen de centralisatie van de macht met bijbehorende belastingheffing en verlies van vrijheid. Zo ook in Drenthe. De Drenthen waren wel zeer vasthoudend in hun strijd tegen het bisschoppelijk gezag. Bisschop Harbert van Berum had in 1138 een verwant aangesteld als erfelijk slotvoogd van Coevorden met rechtsmacht over Drenthe. Deze heren van Coevorden voeren al spoedig een op autonomie gerichte koers. Dit legde de basis voor het Drentse streven naar zelfstandigheid

Pogingen van de Bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe, om meer invloed in Drenthe te krijgen mislukte helemaal toen hij in 1227 in een zeer bloedige veldslag bij  Ane, in de pan werd gehakt. Veel soldaten verdronken in het moeras, velen gingen op de vlucht, bang voor de zeer strijdbare Drentse boeren en hun vrouwen. De bisschop zelf werd op gruwelijke wijze vermoord. Het indrukwekkende bloedbad noopte ook tot bezinning. Bij een strafexpeditie van bisschop Wilbrand in 1228, zegden de Drenthen toe een klooster te stichten ter nagedachtenis van de slachtoffers bij Ane. Bij Coevorden kwam enkele jaren later een nonnenklooster Marienkamp. Dit klooster werd later verplaatst naar de parochie Rolde