Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Biotoopverbeteringsproject in het Oostermoergebied

Biotoopverbeteringsproject in het Oostermoergebied

Dit project werd opgezet in overleg met de directie Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg Drenthe. Steun werd verleend door het Ministerie van Landbouw. Het project besloeg een oppervlakte van 5000 ha en bestond uit:

  • ruig laten liggen van bepaalde slootkanten
  • planten van bessendragende struiken
  • bepaalde bosjes dunnen
  • overhoeken inzaaien of inplanten (t.b.v. flora en fauna)
  • gewassen verbouwen die aantrekkelijk zijn voor bijen.