Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Landschap

Landschap

Vereniging Drentse Boermarken zet zich in voor het behoud van het cultuurhistorische Drentse landschap. De boermarke heeft nu niet meer de macht in handen, het accent is verschoven naar de zorg voor de leefbaarheid binnen het gebied. Denk aan het onderhoud van houtsingels en bosjes, weidevogelbeheer en biotoopverbetering.