Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Bestuur

Bestuur

Vereniging Drentse Boermarken

Johan MoesVoorzitter/ Kring Westhoek

Johan Moes geboren en getogen in Wapse,  getrouwd en vader van drie dochters. Na 25 jaar melkveehouder en campingeigenaar te zijn geweest enkele jaren geleden besloten ons helemaal op de camping te gaan richten wat ons goed bevalt en veel genoegen geeft. Bestuurlijk op veel vlakken actief van Dorpsfeest tot statenlid voor de provincie Drenthe. Heb Albert Lanting mogen opvolgen als voorzitter van de Drentse Boermarken. Mooi om samen met alle boermarken in Drenthe en mijn mede bestuursleden te mogen werken aan het instituut wat de Boermarken zijn vanaf de middeleeuwen tot op de dag vandaag. Drenthe is gevormd door Boermarken en daar zijn we trots op en dat moeten we meer gaan uitdragen, en daar wil ik graag aan meewerken.

Evert DusselKring Noordenveld

Evert Dussel is 53 jaar, getrouwd met Marga en hebben 3 jongens van 21, 18 en 14 jaar. Samen met zijn broer heeft hij een melkveehouderij en akkerbouwbedrijf in Peest. Daarnaast is hij voorzitter van Boermarke Oosteinde van Norg.

Roland Brinkkring Middenveld

Roland Brink (1982) uit Zwiggelte is sinds 2019 bestuurslid en aanspreekpunt voor de boermarken uit de kring middenveld. Na het afronden van zijn opleiding in Dronten aan de AHS is hij werkzaam op het ouderlijk gemengd agrarisch bedrijf. Sinds 2013 is hij samen met zijn vriendin woonachtig op de locatie waar de familie al ruim 100 dit bedrijf runt. Roland houdt zich onder andere bezig met weidevogelbescherming en wildbeheer.      

Wim ScholtenKring Zuidenveld

Wim Scholten woont samen met zijn vrouw en 2 zoons in het mooie dorp Sleen. Ze hebben thuis een akkerbouwbedrijf en werkt daarnaast al 34 jaar bij Eurofins als rayon vertegenwoordiger. Eurofins doet alle onderzoeken op het gebied grond,voer,water en mest  bij boer en tuinder. Naast het werk heeft Wim als hobby toneelspelen, voetbal en Boermarke zaken. Bij Boermarke Sleen is hij secretaris. We hebben een plezierige groep boeren en jagers. Onze inkomsten komen uit het verhuren van het jachtveld en verhuur van de werktuigen. De boermarke vergadering vindt plaats in februari. Hierbij worden de boeren,maar ook de jagers en drijvers uitgenodigd.

Sander Habingsecretaris

Sander Habing uit Oosterhesselen is opgegroeid op het agrarisch bedrijf van zijn ouders. Hij was van 2014 tot 2018 provinciaal bestuurder van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt ( DAJK).  Sander is werkzaam in het waterbeheer bij WDODelta. Sander is tijdens de Algemene Vergadering van 25 november 2021 benoemd tot bestuurslid van de VDB.

Geke Entingpenningmeester

Geke Enting (36 jaar) heeft samen met Ron 2 kinderen ( 6 en 4 jaar), woont en werkt op een melkveebedrijf in Zwiggelte. Naast het gezin en werkzaamheden op het bedrijf werkt Geke 3 dagen in de week als adviseur bij Countus Accountants en adviseurs. In de periode 2010-2015 is Geke provinciaal bestuurder van het DAJK geweest en heeft ze het programma voor jonge bestuurders van LTO Noord gevolgd in 2015/2016. Momenteel schrijft Geke, samen met een aantal collega landbouwers, de wekelijkse column in de Midden-Drenthe Krant. Het bestuur stelt voor Geke Enting te benoemen tot bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Drentse Boermarken

Gert-Jan SikkensKring Oostermoer

Gert Jan Sikkens is 41 jaar, gehuwd met Lise, heeft in maatschap met
zijn ouders een melkveebedrijf , 90 stuks melkvee en jongvee. Hij is
secretaris van de Boermarke Westdorp. Hij was van 2006-2010 penningmeester van Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) Rolde, bestuurslid Drents Agrarisch Jongeren Kontakt van 2009 - 2014 en bestuurslid LTO afd. Borger- Odoorn van 2014 - 2018.

Wija KoersAdviseur

Het bestuur van de VDB heeft in de bestuursvergadering van 21 oktober 2021  besloten Wija Koers uit Hoogersmilde te benoemen tot adviseur van de VDB. Zij neemt de taak op zich om de PR en Communicatie te verzorgen voor de VDB. Wija Koers (60 jaar) is geboren en opgegroeid in Drenthe en verknocht aan deze schitterende provincie. Wija is sinds 1993 eigenaar van het bureau Wija Digital Marketing in Hoogersmilde, waar ze verantwoordelijk is voor E-strategie en implementatie. Wija en haar team houden zich iedere dag bezig met websites, webshops, zoekmachinemarketing, online advertising en social media voor diverse opdrachtgevers in Noordoost en Midden Nederland en Noord-Holland. Wija doet waar ze energie van krijgt en haar grote hoeveelheid kennis en energie zet ze graag in voor de Vereniging Drentse Boermarken.

Ron WijkmanAdviseur

Ron Wijkman is sinds 2002 adviseur van het bestuur van de VDB met betrekking tot jacht, beheer en schadebestrijding en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. Tevens is hij een vraagbaak voor de individuele Boermarken op dit gebied.

Jan van der Struikerelid

Jan was vanaf 1979 secretaris-penningmeester voor de Vereniging Drentse Boermaken; eerst van de vergaderingen van de gezamenlijke Boermarken in Drenthe, georganiseerd door het Drents Landbouwgenootschap en ook  na oprichting van de Vereniging Drentse Boermarken op 13 februari 1991. Jan heeft na 43 jaar officieel afscheid genomen tijdens de Algemene Vergadering op 24 november 2022 en is benoemd tot erelid van de vereniging. 

Albert LantingErelid

Albert heeft zich 16 jaar enthousiast ingezet voor de 88 leden Boermarken. Deze inzet is door de leden beloond met het erelidmaatschap van de Vereniging Drentse Boermarken. 


Onze organisatie onderhoudt ook nauwe contacten met Agrarische Natuur Drenthe, de rechtsopvolger van ANV Drenthe en het Drents Collectief. Onze adviseur Wijkman is ook hun adviseur m.b.t. dit werkingsgebied.    


Begunstiger

Gemeente Aa en Hunze

De Vereniging Drentse Boermarken kent begunstigers. Wilt u ook begunstiger worden  voor € 100,- per jaar, meld het ons en wij vermelden uw naam op deze pagina. 
Wilt u ons anders steunen, neem dan contact met ons op. 

De Vereniging Drentse Boermarken is partner van:

vereniging Drentse boermarken