Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Boerhoorn

Boerhoorn

Bij één van de volmachten was ook de boerhoorn, hij was de hoornboer. Een belangrijk communicatiemiddel in die tijd. De houder van de boerhoorn was ook vaak de boer waar de dekstier stond, de bolboer. Deze volmacht droeg dus vaak twee eretitels: hoornboer en bolboer.  De hoornboer riep door boerhoorn geschal de boeren bij elkaar voor de boermarke vergadering. Ook werd de boerhoorn gebruikt om mensen op te roepen bij brand, andere calamiteiten en bij de oogst.

Uit onderzoek blijkt dat er in een dorp soms wel drie soorten hoorns waren. De boerhoorn, de hoorn van de scheper om de schapen op te halen als ze naar de veldgronden moesten om te grazen en de bakker als deze het brood had gebakken. De mensen kenden het verschil in geluid van deze hoorns. Een praktisch communicatiemiddel.