Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Bodemverbeteraar

De oogst en meer

Anno 2024 is de oogst van de gewassen haast een fluitje van een cent, tenminste als het weer meewerkt.

Vruchtwisseling

Grondbewerking, vruchtwisseling en gewasbescherming op het akkerbouwbedrijf

Van de bedrijfsvoering op een akkerbouwbedrijf kun je het nodige zien als je door onze provincie rijdt.

Melkveebedrijven Drenthe

Melkveebedrijven in Drenthe

Melkveebedrijven in onze streek zijn stuk voor stuk grondgebonden.

Nieuwe burgermeester gemeente Westerveld

Nieuwe burgermeester gemeente Westerveld

Vandaag hebben we namens agrarisch Westerveld als Boerentrots de nieuwe burgemeester een warm welkom geheten.

Het perspectief van de landbouw in onze eigen streek

In een vorige bijdrage beschreef ik de hernieuwde aandacht voor de bodem in de landbouw.

Landwerkzaamheden voorjaar

Boermake Zeijen nodigt u uit voor een informatieve avond: Lente-gesprek

Het is voorjaar en dat is te merken op het land. De landwerkzaamheden zijn in volle gang. Er wordt vollop gezaait, gepoot en gras gemaaid voor het melkvee.

Dauwtrappen

Dauwtrappen Boermarke

Afgelopen 20 april organiseerde Boermarke; dauwtrappen met Wietze en Jan.

Bijzondere productie in Zweeloo: Muziektheaterspektakel ‘De Vlinderprinses’

De voorbereidingen voor het Drentstalig muziektheaterspektakel ‘De Vlinderprinses’ zijn in volle gang. De voorstellingen zijn van 3 t/m 8 september 2024 aan de Stegenwantsweg op de es nabij de kerk van Zweeloo.

Boerenbedrijf

Weerbaar systeem

As de bodem goed werkt is dat goed voor de milieuprestaties van het boerenbedrijf.

Duurzaam bodembeheer

Het verhaal van de bodem

De kennis van de vroege boeren over de bodem in hun omgeving en bemesting droegen bij aan de gewasopbrengsten.