Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Drentse Boermarken

Albert Lanting uit Hooghalen, erelid Drentse Boermarken

Na een periode van 16 jaar heeft Albert Lanting de voorzittershamer van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) overgedragen aan Johan Moes uit Wapse.

Markesteen

Feestelijke terugplaatsing Markesteen in Noord-Sleen

Markesteen in Noord-Sleen feestelijk terugplaatst.