Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Grondbewerking, vruchtwisseling en gewasbescherming op het akkerbouwbedrijf

Van de bedrijfsvoering op een akkerbouwbedrijf kun je het nodige zien als je door onze provincie rijdt.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op grondbewerking, wordt de vruchtwisseling beschreven aan de hand van een praktisch voorbeeld en komt gewasbescherming aan bod.

Wat dat laatste betreft is de trend is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en ze in lagere dosering te gebruiken. Dat kan door een aanpak die gericht is op preventie middels een gezonde bodem, balans in bemesting, keuze van plantenrassen met weerstand tegen ziekten en plagen en biologische bestrijders.

Lees hier het hele artikel over onder meer vruchtwisseling

Vruchtwisseling