Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Boermarken

Boermarken

De Boermarken zijn  een eeuwen oud collectief van boeren/grondgebruikers, die gezamenlijk in de ruimste zin van het woord beschikten over het gebruik van het door hun begrensde gebied. Dit begrensde gebied was zeer uitgestrekt en kwam overeen met de oppervlakte van de gemeenten van voor de gemeentelijke herindeling eind vorige eeuw. De Boermarken kunnen daarom worden beschouwd als de voorloper van onze huidige gemeenten. Die situatie is vele eeuwen tot aan de Franse tijd begin 1800 van kracht geweest. Napoleon heeft door het instellen van de gemeenten een eind aan de hegemonie van de Boermarken gemaakt. Vanaf 1815 tot aan 1880 hebben de Boermarken min of meer gedwongen hun gemeenschappelijk bezit onder de aangesloten eigenaren de gronden moeten verdelen. Er waren echter een aantal uitzonderingen, gronden die niet waren te verdelen, nl. de brinken en de toegangswegen naar de verdeelde landerijen. Veel van deze objecten zijn later overgeheveld naar gemeenten.

Om dit alles in een paar woorden samen te vatten, gebruiken wij vaak de geleende slogan:

 “heb eerbied voor de boerenstand want zij zijn de architecten van het platteland”.