Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Stichting Norgermarkt Concours

Stichting Norgermarkt Concours

Stichting Norgermarkt Concours is een organisatie die verantwoordelijk is voor het organiseren van het ringsteken, het Nationaal tuigpaardenconcours in juli en ook het regionaal tuigpaardenconcours in september.

Het nationaal tuigpaardenconcours is altijd in dezelfde week als de Norgermarkt die traditioneel de laatste zaterdag van juli plaatsvindt. De Norgermarkt is een historische jaarmarkt die al sinds 1809 wordt gehouden.

De Boermarken zijn een eeuwen oud collectief van boeren/grondgebruikers, die gezamenlijk in de ruimste zin van het woord beschikten over het gebruik van het door hun begrensde gebied. Dit begrensde gebied was zeer uitgestrekt en kwam overeen met de oppervlakte van de gemeenten van voor de gemeentelijke herindeling eind vorige eeuw. De Boermarken kunnen daarom worden beschouwd als de voorloper van onze huidige gemeenten. Die situatie is vele eeuwen tot aan de Franse tijd begin 1800 van kracht geweest. Napoleon heeft door het instellen van de gemeenten een eind aan de hegemonie van de Boermarken gemaakt. Vanaf 1815 tot aan 1880 hebben de Boermarken min of meer gedwongen hun gemeenschappelijk bezit onder de aangesloten eigenaren de gronden moeten verdelen. Er waren echter een aantal uitzonderingen, gronden die niet waren te verdelen, nl. de brinken en de toegangswegen naar de verdeelde landerijen. Veel van deze objecten zijn later overgeheveld naar gemeenten.

Binnen de grenzen van de oude gemeente Norg zijn deze eigendommen echter nog steeds in bezit van de Boermarken. De Boermarken koesteren dit bezit en zij zijn samen met de boeren uit het nabije verleden verantwoordelijk voor de prachtige omgeving van Norg.

Om dit alles in een paar woorden samen te vatten, gebruiken wij vaak de geleende slogan:

 “heb eerbied voor de boerenstand want zij zijn de architecten van het platteland”.

Foto's: Ronald Klein