Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Toekomst

Toekomst

Als rechtspersonen nemen ze deel aan het maatschappelijk verkeer. Ook met hun eigendommen als brinken, ijsbanen, wegen en bosjes zijn ze een belangrijk onderdeel in de gemeenschap. Ze hebben een goede naam en zijn diep geworteld in de gemeenschap en vaak aanspreekpunt voor de overheid en diverse instanties. Alleen in Drenthe zijn ze nog actief. De Vereniging Drentse Boermarken telt nog  88 actieve en zelfstandige Boermarken.

Boermarken, een cultureel erfgoed dat uniek is in de wereld.

Project Behoud Cultuurhistorie Drentse Boermarken

De Vereniging Drentse Boermarken is, mede op verzoek van de Provincie Drenthe, bovengenoemd project begonnen om daarmee de cultuurhistorie van de Boermarken in Drenthe vast te leggen in woord en beeld door middel van interviews. Deze verkregen informatie heeft geleid tot de film “: Drentse Boermarken …uniek in Europa”  die in het Drents Archief in Assen is vertoond aan groepen. Tevens is er een korte film gemaakt voor kinderen met Boer Mark in de hoofdrol.  Het idee achter dit initiatief is dat er in de Drentse geschiedenis een leemte is waar het gaat om de cultuurhistorie van de Drentse Boermarken. Op dit moment kan er nog gebruik gemaakt worden van kennis van vele volmachten van de Boermarken.