Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vereniging Drentse Boermarken

Vereniging Drentse Boermarken

Op 11 juni 1979 werd op initiatief van het Drents Landbouwgenootschap in Assen, de Vereniging van Drentse Boermarken opgericht. De Boermarken hadden behoefte om gezamenlijk bepaalde zaken aan te pakken en overleg te voeren met overheden. De vereniging telt 87 leden Boermarken en zijn ingedeeld in vijf kringen t.w. Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek.  De vereniging wil de functie van de Boermarken als plattelandsorganisatie versterken. Sinds haar oprichting was de vereniging actief met een biotoopverbeteringsplan in het Oostermoergebied, startte zij een plastic inzamelingsproject op, was ze actief met weidevogelbeheer, werden particuliere bossen en bosjes onderhouden, werden in samenwerking met de Provincie Drenthe vul- en spoelplaatsen aangelegd op geconcentreerde plaatsen in het Drentse Aa gebied om daarmee het milieu te beschermen.

In een  beleidsvisie getiteld “Toekomst Drentse Boermarken……een nieuwe weg” die op 8 april 2011 werd aangeboden aan Commissaris Jacques Tichelaar, geven de Boermarken aan zich sterk te willen maken om het esdorpenlandschap te behouden en te willen versterken, de biodiversiteit te willen verbeteren in samenwerking met terreinbeherende organisaties, bijdragen aan een sociaal- economisch platteland, verbetering van milieu en leefomgeving. Als erg positief moet worden gezien dat de Boermarkebesturen de laatste jaren ook door de jonge boeren worden versterkt. Ook voor hen is een gezond plattelandsbeleid van grote betekenis. Boermarken vervullen daarbij een hele belangrijke rol.

Boermarken uniek in Drenthe, uniek in Europa

Boermarken zijn een bijzonder fenomeen in Drenthe maar ook in Europa. Nergens zijn organisaties als Boermarken nog zo actief op het platteland als in Drenthe. In Drenthe vormen zij een wezenlijk actief onderdeel van de leefgemeenschap. Deze wetenschap bracht de Commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar, ertoe, bij de in ontvangstneming van de Beleidsvisie van de Vereniging Drentse Boermarken op 8 april 2011, om onze vereniging te adviseren een aanvraag te doen om Boermarken in Drenthe op de immateriële werelderfgoedlijst te krijgen van de Unesco. Deze aanvraag werd gedaan en werd ondersteund door Michiel Gerding, provinciaal historicus Drenthe. Op de Algemene Vergadering van 2016 werd het certificaat tot toelating tot de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland getekend. Het logo prijkt nu op het briefpapier en website van de VDB.

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB) zal zich blijven inzetten voor de belangen van de 88 leden Boermarken. Ook aan de cultuurhistorie van Drenthe zal veel aandacht worden besteed. Een mooi voorbeeld daarvan is het Project: “Markestenen weer op de plek”. De VDB wil samen met de Stichting Agrarisch Erfgoed Drenthe ( AED) samen met initiator Egbert Meijers en Michiel Gerding verdwenen markestenen weer op hun plek laten brengen.