Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Bijzondere productie in Zweeloo: Muziektheaterspektakel ‘De Vlinderprinses’

De voorbereidingen voor het Drentstalig muziektheaterspektakel ‘De Vlinderprinses’ zijn in volle gang. De voorstellingen zijn van 3 t/m 8 september 2024 aan de Stegenwantsweg op de es nabij de kerk van Zweeloo.

Historie en fantasie

VlinderprincesDe Vlinderprinses bestaat uit een serie zelfgeschreven scenes en liederen. Het geromantiseerde verhaal is gebaseerd op historische feiten en regionale sagen. Het beschrijft wat er zich in 1952 in de Zweeler dorpsgemeenschap afspeelt als er bij een historische opgraving een bijzondere vondst wordt gedaan: het graf van de ‘Prinses van Zweeloo’. Het verhaal is geschreven door Harm Dijkstra, Jan Kruimink tekent voor de arrangementen voor koor en orkest. De zangen muziekstukken worden uitgevoerd door solisten, ensembles en een groot gemengd koor. Voor het spel hebben toneelspelers en figuranten een rol. De deelnemers komen zoveel mogelijk uit de regio en de uitvoering is in de streektaal. De organisatie is in handen van de Stichting Ter Klinke, culturele couraozie en dieverdaotsie.

Zie www.terklinke.nl.

Veel mensen doen mee

Om een indruk te geven hoeveel mensen betrokken zijn bij deze productie:

  • Ruim 140 zangers en toneelspelers verlenen hun medewerking. Een groot deel is lid van 31 culturele verenigingen in Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo en ruime omgeving.
  • 35 kinderen van basisscholen in de regio doen mee.
  • De gehele fanfare van muziekvereniging Excelsior, 10 toegevoegde muzikanten en een popband verzorgen de muzikale begeleiding.
  • 20 figuranten doen mee met oldtimers, attributen en met paarden.
  • Verdeeld over 6 commissies zijn 30 mensen intensief betrokken bij de organisatie.
  • 10 professionals op het gebied van zang, toneel, muziek en decor ondersteunen het project als speler of als adviseur van de organisatie.
  • 150 vrijwilligers.

Participatie

Participatie, maar ook het Drentse woord ‘mandielig’, karakteriseert dit project het beste: met deelname en ondersteuning van een groot aantal samenwerkende en betrokken mensen een mooie voorstelling maken.

Voor verdere informatie en ticketverkoop: kijk op www.vlinderprinses.nl

Beknopte beschrieving Muziektheaterspektakel “De Vlinderprinses.

In 1952 was er in Zweel een boer die zien bultige laand an de rand van het darp wol egaliseren. Hie luut een dragline kommen en die begunde te graven. Maar al hiel gauw ontdekte men grafresten in het gele zaand under de bouwvoor. Mensengraven en ok peerdegraven. Er was niet veul meer van over dan wat donkere plekken in de grond, maar der wuur ok een graf vunden met een urn waorin gekleurde glazen kralen en barnstienen sieraoden zaten. En men vun een vergulde vlinder en resten van prachtige linnen gewaden. De Zweeler vrouwlu hadden zulks niet in die tied. Hier was een byzundere vrouw begraven. Misschien wal een prinses… Men kun niet aans as gissen naor de precieze toedracht. Het graf was zun vittienhonderd jaor old.

Vanof dit punt begunde het hart van de schriever sneller te kloppen. Immers, waj niet weet, kuj fantaseren. Wel was die prinses van Zweel, zo as zie al gauw nuumd wuur? Waor kwam ze vort? Wat dee ze hier? Hoe was zie oet de tied kommen? Wat muzzen die peerdegraven bij heur in de buurt? Waorum lag er gien Prins van Zweel naost? En veural….Waorum haar zie een vlinder bij heur? Zie haar barnstienen kralen in heur bezit die oet het Oostzeegebied kwamen. Gekleurd glas kwam oet het midden-oosten…Hoe kwam zie daor an? Misschien kwam zie zölf wal oet het Oostzeegebied. De Vikingcultuur begunde daor in die tied ok op te bluien…………Wel wet wat veur spannende zaken zie al beleefd haar veur ze hier in Zweel begraven wuur.

Ieuwenlang lig zie in de Drèentse grond begraven met heur kostbaarheden. En dan, in 1952, zeuven jaor nao de twiede wereldoorlog, wordt heur rust versteurd. 1952. De jeugd richt de blik veuroet. De oorlog is west en is een arvenis van de veurige generatie. De jongs en wichter begunt zuch meer en meer of te zetten tegen de gevestigde orde. De Rock’n roll komp op en weerspiegelt die gevulens. Maar van de aandere kaant…De wonden die de oorlog slagen hef bint diep en nog lang niet genezen. Zölfs niet in het vredige darp Zweel. Veur veul mensen is het nog vechten veur een bestaon.

Der bint nog veul kleine boerenbedrieven, de ruilverkaveling is nog niet deurzet, moderne machines bint der misschien in Amerika wal al, maar hier nog zowat niet. En hoe zul het wezen met de Sintifamilie Loludi die hier bij de harfstdag altied een week of wat hen kwam om te helpen bij het erpelkrabben? Hoe bint die deur de oorlog henkommen? De boer waor zie in ’t verleden vaak veur an’t wark waren was lid van de NSB…. De oorlog mag dan wal veurbij wezen, maar der zit nog veul spanning her en der.

Dan vindt een jonge erpelkrabber een golden veurwarp in de grond. As e het ding oppoetst, bliekt het een vlinder te wezen. Een hiele biezundere vlinder. Dat bliekt al gauw. Het is zo biezunder, dat de vinder under invloed van een paar pilsies zien mond veurbij prat. Dan is het vuur op de hilde. Van heinde en verre komp men op Zweel an. “Hej’t al heurd? In Zweel kuj gold vinden op de akkers”. De Marechaussee möt der zölfs an te pas kommen um de orde te bewaren, zodat de provinciaal archeoloog zien belangrieke wark doen kan. Het is asof de oorlog opnei oetbreuken is. Maar waor is die golden vlinder bleven? En wat veur rol speult die in dit verhaal? Is de vlinder niet het symbool van schoonheid, vrede en onschuld?

De vlinderprinses wendt nog ienmaol heur invloed an op een wieze zoas allèn zie dat kan. En dat muziek hierbij een alles verbindend middel is, dat zal je niet verbaozen. Wal misschien, dat der zölfs in een dörsmechien muziek zit….aj ’t maar heuren wilt!