Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Melkveebedrijven in Drenthe

Melkveebedrijven in onze streek zijn stuk voor stuk grondgebonden.

Sinds het einde van de melkquotering in 2015 bepaalt de geleverde hoeveelheid melk in liters niet meer de omvang van de veestapel. Sindsdien wordt het aantal dieren op een bedrijf bepaald door de mestproductie en wel de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat.

De achtergronden hiervan worden geschetst en waarom weidegang gunstig is. Verder wordt ingegaan op de variatie koeienrassen die je onderweg ziet.

Concluderend: als je door onze eigen streek rijdt, fietst of wandelt zie je veel boerenactiviteit. Je ziet hoe de boer inspeelt op betere bodemkwaliteit, ruimere bouwplannen hanteert en mechanisatie aanpast aan omstandigheden. De koe in de weide is in onze streek heel gewoon en onmisbaar in een aantrekkelijk landschap. Daarnaast is de toegenomen aandacht voor biodiversiteit waar te nemen: bloemenranden aangelegd door boeren of door initiatieven van burgers verschijnen in het landschap. Goede ontwikkelingen!

Bekijk hier het hele artikel over de melkveebedrijven en hun invloed op de biodiversiteit.

Melkveenbedrijven