Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Weerbaar systeem

As de bodem goed werkt is dat goed voor de milieuprestaties van het boerenbedrijf.

De boer hoeft minder kunstmest te gebruiken, de gewassen zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen en hebben minder last van droogte. De oogstzekerheid, de kwaliteit en de smaak van de gewassen als bron van goede voeding van mens en dier neemt toe. Een gezonde bodem draagt in belangrijke mate bij aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf.

Lees het hele artikel: boer-marken.nl/magazine/perspectief-van-de-landbouw-in-onze-eigen-streek-1e-deel