Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Het perspectief van de landbouw in onze eigen streek

In een vorige bijdrage beschreef ik de hernieuwde aandacht voor de bodem in de landbouw.

Als de bodem goed werkt, is dat gunstig voor de milieuprestaties van het boerenbedrijf. De boer hoeft minder kunstmest te gebruiken, de gewassen zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen en hebben minder last van droogte. De oogstzekerheid, de kwaliteit en de smaak van de gewassen als bron van goede voeding van mens en dier neemt toe. Een gezonde bodem draagt in belangrijke mate bij aan de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf.

Lees hier het hele artikel over het perspectief op de landbouw

Boermarke; aardappelen en veldkeienAfbeelding 1: aardappelen en veldkeien rooien (eigen foto)