Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Voedselbossen: kans voor Boermarken?

Boermarken in Drenthe bezitten gronden die voor eenieder in gebruik worden gegeven.

Gronden die de samenleving dienen: brinken, ijsbanen, bospaden, vennetjes en/of bossen. Hiermee faciliteren de Boermarken het sociale aspect in de plattelandsomgeving. Vaak, vanuit Boermarken bezien, een 'vanzelfsprekendheid'. Dit is ook bijzonder en hiermee kunnen Boermarken opnieuw op de kaart worden gezet.

Voedselbossen kunnen hier wellicht ook een bijdrage aan leveren. Als één partij erin zou kunnen slagen om ook voedselbossen te beheren, dan is dat de landbouw. Een voedselbos is een oppervlakte waarin diverse soorten bomen, struiken en planten dicht bij elkaar groeien en noten, fruit, bessen of eetbaar blad leveren. Voedselbossen kunnen een waardevolle rol spelen.

Vereniging Drentse Voedselbossen

Voedselbos Drenthe

Een voedselbos realiseren op gezamenlijke gronden of op een perceel van een grondeigenaar in de Boermarke past wellicht binnen de doelstelling van Boermarken. Bos, ook kleine bosjes, is goed voor wild en biodiversiteit. Het hoeft niet om volledige hectares te gaan, ook oppervlakten van ongeveer 60 vierkante meter doen er toe! Samen nadenken over bankjes, tafeltje en het verhaal van de Drentse Boermarken past uitstekend bij een voedselbos en de Boermarken. Een gezamenlijke plek voor een lokaal praatje, genieten van de provincie en Markeomgeving met iets lokaals uit het voedselbos.

Door de krachten te bundelen, tradities niet meer vanzelfsprekend te vinden én kennis te delen passen voedselbossen wellicht in uw Markegebied.

Tijdens een informatieavond praten we u graag bij over de mogelijkheden, meld u aan!