Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Carbid schieten in Westdorp

De traditie carbid schieten heeft ook dit jaar plaats gevonden.

Ondanks dat 1 van onze “schutters”van het eerste uur Bertus Meenderman op 1e kerstdag na een kort ziekbed kwam te overlijden. We hadden 1 boodschap meegekregen van Bertus, er moest geschoten worden op de brink. Dit verzoek hebben we dan ook ingewilligd en op oudjaarsmiddag stonden we met ongeveer 10 melkbussen klaar om zoals al vele jaren het oudjaar uit te luiden en een borrel te drinken op het nieuwe jaar.

Halverwege de middag hebben we nog even een moment van stilte ingelast om Bertus te herdenken en waarna de bussen werden afgeschoten en het glas werd geheven op Bertus. Des ondanks was het toch een geslaagde middag met redelijk mooi weer en de bussen knalden er lustig op los.

Boermarke Westdorp

Drentse boermarke Carbid Westdorp

Drentse boermarke Carbid Westdorp

Drentse boermarke Carbid Westdorp

Drentse boermarke Carbid Westdorp