Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Het verhaal van de bodem

De kennis van de vroege boeren over de bodem in hun omgeving en bemesting droegen bij aan de gewasopbrengsten.

De historische schets met uiteindelijk een (te) grote rol voor kunstmest wordt vervolgd met toegankelijke informatie over duurzaam bodembeheer.

Praktisch gezien komt dat neer op de aandacht voor zes processen:

  • waterhuishouding
  • structuur
  • beworteling
  • organische stof
  • bodemleven
  • bodemchemie

Deze processen vertonen een grote onderlinge samenhang en mogen niet los van elkaar gezien worden. Ze werken samen en vullen elkaar aan in een prachtig biologisch proces.

Lees het hele artikel: boer-marken.nl/magazine/perspectief-van-de-landbouw-in-onze-eigen-streek-1e-deel

duurzaam bodembeheer
Kruimelstructuur, afgerond blokkig, scherpblokkig