Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Eendenkorven Zwiggelte

In samenwerking met Boerenlandvogels en de Wildbeheercombinatie heeft de Boermarke Zwiggelte eendenkorven geplaatst.

Eendenkorven, ook wel bekend als eendenhutten, zijn kunstmatige nestplaatsen die worden geplaatst in verschillende waterrijke gebieden, waaronder boerenlandschappen.

Ze zijn ontworpen om wilde eenden en andere watervogels een veilige en geschikte broedplaats te bieden. Hier zijn enkele redenen waarom eendenkorven nuttig zijn in het boerenlandschap:

  • Natuurbescherming: Eendenkorven helpen bij het behoud en de bescherming van wilde eendenpopulaties. Door hen veilige nestplaatsen te bieden, kunnen ze hun eieren leggen en hun jongen grootbrengen zonder verstoring door roofdieren of menselijke activiteit.
  • Biologische bestrijding: Eenden zijn natuurlijke roofdieren van insecten, slakken en larven die schadelijk kunnen zijn voor landbouwgewassen. Door eendenkorven in boerenlandschappen te plaatsen, kunnen eenden helpen bij het beheersen van plagen op een milieuvriendelijke manier, waardoor de behoefte aan chemicaliën en pesticiden mogelijk afneemt.
  • Biodiversiteit bevorderen: Het creëren van geschikte leefgebieden voor eenden en andere watervogels draagt bij aan de algehele biodiversiteit in boerenlandschappen. Dit kan een positief effect hebben op het ecosysteem door het aantrekken van verschillende diersoorten en het bevorderen van een gezonde balans tussen verschillende organismen.
  • Waterkwaliteit verbeteren: Eendenkorven kunnen helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit in boerenlandschappen. Eenden filteren water tijdens het foerageren en verminderen zo de ophoping van algen en andere verontreinigingen, waardoor de waterkwaliteit wordt verbeterd en de ecologische gezondheid van het gebied wordt bevorderd.

Al met al dragen eendenkorven bij aan het bevorderen van een gezond en evenwichtig ecosysteem in boerenlandschappen, wat op zijn beurt gunstig kan zijn voor zowel de natuur als de landbouwactiviteiten.

Eendenkorven Zwiggelte
Eendenkorven geplaatst door Boermarke Zwiggelte