Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Historie van de Drentse landbouw

Zonder historie geen toekomst is een belangrijk gegeven. Daarom een verhaal over de Drentse bodem en de ontwikkeling van het landschap en het ontstaan van de eerste nederzettingen. Vanaf ca. 3800 v. Chr. waren de hunebedbouwers de eerste bewoners die op uitgebreide schaal landbouw en veeteelt bedreven. Het was het begin van bewoning in vaste kernen zoals we die nu kennen. Lees hier het hele artikel

Historie Landbouw Drenthe