Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Boermarke Wapse steunt Wijs met Wolven

Al ruim twee jaar vinden in en rondom Wapse aanvallen van wolven op schapen en rundvee plaats. Veel van de leden van Boermarke Wapse hebben al te maken gehad met wolf aanvallen ondanks investeringen in wolfwerend raster.

Helaas hebben we te maken met dierhouders die vanwege de wolf stoppen met dieren houden of de dieren niet meer laten weiden. Boermarke Wapse maakt zich grote zorgen door de komst van de wolf en heeft besloten €1000,00 euro aan de stichting Wij(s) met Wolven te doneren.

Deze stichting is opgericht door een groep bezorgde dierhouders en burgers uit de ruime omgeving van het Drents Friese Wold. De stichting Wij(s) met Wolven wil een platform zijn voor alle bezorgde dierhouders, burgers en geïnteresseerden met betrekking tot de komst en de vestiging van de wolf in Nederland.

Wijs met Wolven
Wijs met Wolven

In dit gebied zijn inmiddels 18 wolven aanwezig en helaas hebben veel mensen al wolven bij hun dieren gehad ondanks de geadviseerde wolfwerende afrasteringen, met vaak desastreuze gevolgen. Het blijkt namelijk dat de wolven de geadviseerde wolfwerende afrasteringen regelmatig passeren, waardoor het beschermen van de weidedieren een complexe opgave is.

Dierhouders hebben terecht grote zorgen om hun dieren en hebben daarbij regelmatig het gevoel dat hun zorgen niet serieus genomen worden.
Hun ervaring is dat dit veelal komt door onwetendheid. Hoe kan iemand die nog nooit een schaap van dichtbij heeft gezien weten waar je als dierhouder voor staat als het om bescherming van je dieren tegen wolven gaat. Die onwetendheid… daar wilden zij iets aan doen.

https://www.wijsmetwolven.nl/