Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

VDB, uitdagende blik op de toekomst! AV in het teken van veranderingen.

Op komende Algemene Vergadering op 24 november 2022 van de Vereniging Drentse Boermarken zal, naast de gebruikelijke huishoudelijke punten, aandacht worden besteed aan de toekomst. 

 • Hoe kunnen we als gezamenlijke Boermarken in Drenthe nog meer integreren in het plattelands gebeuren. 
 • Hoe kunnen we  als Boermarken nog meer bijdragen aan de Cultuurhistorie van Drenthe. 
 • Nog meer onderling contact  van de Boermarken is van essentieel belang. 

De Algemene vergadering Vergadering Vereniging Drentse Boermarken vindt plaats op donderdag 24 november 2022 in Café Hofsteenge te Rolde. De aanvang is om 20:00 uur

De agenda:

 1. Opening door voorzitter Johan Moes nadat de vergadering is  “opengeblazen”
 2. Kort verslag m.b.t. de geplande, maar door de corona pandemie niet gehouden Alg. Vergadering van de VDB d.d. 25 november 2021 

 3. Ingekomen stukken en mededelingen:

 4. Financiële zaken:
  a.
  Financieel verslag over de periode 1-11-2021 tot 1-11-2022 
  b.
  Verslag kascommissie 2022 -Boermarken Grolloo en Hijken
  c. Samenstelling kascommissie 2023. Vertegenwoordiger Boermarke Grolloo treedt uit de kascommissie. Een vertegenwoordiger van de Boermarke Hooghalen wordt gevraagd in de kascommissie 2023. Kascommissie 2023: Boermarken Hijken en Hooghalen.
 5. Jaarverslag van de VDB over de periode 1-11-2021 tot 1-11-2022

 6. Bestuurszaken:
  a. Aftredend en herbenoembaar de heer Wim Scholten te Sleen
  Het bestuur stelt voor de heer Wim Scholten te herbenoemen.

  b.
  Aftredend en herbenoembaar de heer Roland Brink te Zwiggelte.
  Het bestuur stelt voor de heer Roland Brink te herbenoemen.

  c. Aftredend en niet herbenoembaar de heer Jan Ubels te Anderen. De heer Ubels is vanaf 2012 bestuurslid geweest. Het bestuur stelt voor in de vacature Ubels te benoemen de heer Gert Jan Sikkens te Westdorp.
  Gert Jan Sikkens is 41 jaar, gehuwd  met Lise, heeft in maatschap met zijn ouders een melkveebedrijf, 90 stuks melkvee en jongvee. Hij is secretaris van de Boermarke Westdorp. Was van 2006-2010 penningmeester van Agrarisch Jongeren Kontakt  (AJK) Rolde, bestuurslid DAJK van 2009-2014 en bestuurslid LTO afd. Borger-Odoorn van 2014-2018.

  d. Aftredend en niet herbenoembaar secretaris-penningmeester de heer Jan van der Struik te Rolde.
  Jan is vanaf 1979 secretaris-penningmeester geweest; eerst van de vergaderingen van de gezamenlijke Boermarken in Drenthe, georganiseerd door het Drents Landbouwgenootschap en ook na oprichting van de Vereniging Drentse Boermarken op 13 februari 1991. Jan is 25 oktober 2022  82 jaar geworden en is van mening dat het na 43 jaar tijd wordt voor vervanging. Besloten is om de functie van Jan in 3 functies op te splitsen: secretaris, penningmeester en PR en communicatie.

  e. Benoeming Sander Habing te Oosterhesselen tot secretaris als opvolger van Jan van der Struik.
  Sander Habing uit Oosterhesselen ,32 jaar, is opgegroeid op het agrarisch bedrijf van zijn ouders. Hij was van 2014 tot 2018 provinciaal bestuurder van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt ( DAJK). Sander is werkzaam in het waterbeheer bij WDODelta. Sander is door de Algemene Vergadering van 25 november 2021 benoemd tot bestuurslid van de VDB en is in het afgelopen jaar ingewerkt door Jan van der Struik.
  Het bestuur stelt voor de heer Sander Habing te benoemen tot secretaris van de Vereniging Drentse Boermarken.

  f. Benoeming Geke Enting te Zwiggelte tot bestuurslid en penningmeester VDB.
  Geke Enting ,36 jaar, heeft samen met Ron 2 kinderen ( 6 en 4 jaar), woont en werkt op een melkveebedrijf in Zwiggelte. Naast het gezin en werkzaamheden op het bedrijf, werkt Geke 3 dagen in de week als adviseur bij Countus Accountants en adviseurs. In de periode 2010-2015 is Geke provinciaal bestuurder van het DAJK geweest en heeft ze het programma voor jonge bestuurders van LTO Noord gevolgd in 2015/2016.  Momenteel schrijft Geke, samen met een aantal collega landbouwers, de wekelijkse column in de Midden-Drenthe Krant.
  Het bestuur stelt voor Geke Enting te benoemen tot bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Drentse Boermarken

  g. PR en Communicatie.
  Het bestuur van de VDB heeft in de bestuursvergadering van 21 oktober 2021  besloten Wija Koers te Hoogersmilde te benoemen tot adviseur van de VDB. Zij neemt de taak op zich om de PR en Communicatie te verzorgen voor de VDB. Wija Koers (60 jaar) is geboren en opgegroeid in Drenthe en verknocht aan deze schitterende provincie. Wija is sinds 1993 eigenaar van het bureau Wija Digital Marketing in Hoogersmilde, waar ze verantwoordelijk is voor E-strategie en implementatie. Wija en haar team houden zich iedere dag bezig met websites, webshops, zoekmachinemarketing, online advertising en social media voor diverse opdrachtgevers in Noordoost en Midden Nederland en Noord-Holland. Wija doet waar ze energie van krijgt en haar grote hoeveelheid kennis en energie zet ze graag in voor de Vereniging Drentse Boermarken.                                                                          
 7. Afscheid van bestuurslid Jan Ubels

 8. Afscheid van secretaris-penningmeester Jan van der Struik

  Pauze
 9. De volmachten Gerko Brink en Erik Emmens van de Boermarke Zeijen willen u graag meenemen in: “ De kansen voor u als Boermarke” -discussie

 10. Toekomst Vereniging Drentse Boermarken (VDB). Voorzitter Johan Moes en Wija Koers, adviseur van de VDB, geven u in woord en beeld de toekomst-visie van onze Vereniging Drentse Boermarken -discussie

 11. Rondvraag

 12. Sluiting