Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Snoeimorgen Boermarke Gees

Boermarke Gees heeft afgelopen 18 februari in samenwerking met Staatsbosbeheer een snoeimorgen georganiseerd.

Om de heide in het gebied een kans te geven, hebben we met 25 personen tijdens deze snoeimorgen alle opslag bomen verwijderd en heel veel grove dennen omgezaagd. Het kost best veel moeite om de kwestbare heide in goede conditie te houden, maar de meerwaarde voor het landschap, de biodiversiteit en ons natuurhistorisch erfgoed is van onschatbare waarde. 

Nog zo'n natuurhistorisch erfgoed is de pingoruïne aan de Tilweg te Gees. Een pingoruïne is een restant van ene pingo, een ijslens die zich vormde aan het oppervlakte in de laatste fase van de ijstijd. Na de ijstijd smolten de ijslenzen en bleven er laagtes achter in het landschap. Tegenwoordig herkennen we de pingoruïnes als kleine ronde watertjes met soms nog een zichtbare randwal aanwezig. Deze randwal is tijdens de snoeimorgen ook weer opgeruimd en netjes gemaakt. 

We kijken terug op een hele mooie morgen waarbij de Boermarke een duidelijke schakel is tussen boer en burger met enorme waardering vanuit het Dorp.