Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Snoeidag Boermarke Westeind van Norg

Op zaterdag 18 februari j.l. hield de Boermarke Westeind van Norg haar traditionele snoeidag, een twintigtal vrijwilligers waren komen opdagen.

Boermarken snoeidagen zijn een belangrijk onderdeel van het landschapsbeheer in Nederland. Tijdens deze dagen komen boeren uit de omgeving bij elkaar om gezamenlijk bomen en struiken te snoeien. Op deze manier blijven de houtwallen en singels in het landschap behouden en kunnen dieren er blijven leven.

Het beheer van het landschap is belangrijk om de biodiversiteit te behouden. Door het snoeien van bomen en struiken kunnen deze beter groeien en krijgen andere planten en dieren ook meer ruimte. Bovendien zorgt het landschapsbeheer ervoor dat het landschap er aantrekkelijk uitziet en dat het cultureel erfgoed behouden blijft.

Naast de boermarken snoeidagen worden er ook andere activiteiten georganiseerd om het landschap te beheren, zoals het maaien van graslanden en het onderhouden van poelen en sloten. Deze activiteiten worden vaak uitgevoerd door vrijwilligers en worden ondersteund door verschillende organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Nederlandse landschap.

Na het snoeien wachtte een heerlijke snertmaaltijd.