Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

kerstattentie voor de ouderen

Ook dit jaar hebben we in Westdorp weer een kerstattentie uitgedeeld in het dorp.

In het verleden was dit een taak van alleen de boermarke maar nu doen al vele jaren de boermarke en de plaatselijke stichting dorpsbelangen dit samen. Dit jaar was de boermarke weer aan de beurt om de oudere inwoners (75 jaar en ouder) een kerstattentie te bezorgen.

Drentse Boermarke Ouderen attentie
Drentse Boermarke: Krentenstoet met roomboter

Er is dit jaar is gekozen voor een heerlijke krentenstoet met roomboter.

het rondbrengen was een leuke taak temeer omdat we het vele lachende gezichten en dankbare reacties kregen. Ook werd er even tijd genomen voor een klein gesprekje of luisterend oor waar nodig. Een mooi gebaar rond de kerstdagen die erg gewaardeerd word.

Boermarke Westdorp