Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Jaarvergadering Boermarke Oosteind van Norg

Op woensdagavond 22 februari j.l. hield de Boermarke Oosteind van Norg haar jaarvergadering, het jaar 2022 werd nog eens goed ter tafel gebracht. 

De voorzitter Evert Dussel kon een record aantal waardeelhouders, 42 stuks, welkom heten. Bij de koffie gebak aangeboden door de Gemeente Noordenveld. Al met al weer een geslaagde avond zonder vragen. 

De jaarvergadering is een traditie die al eeuwenlang bestaat in Nederland. Het is een belangrijk moment voor de lokale gemeenschap om samen te komen en te werken aan het behoud van het landschap en het cultureel erfgoed.

Tijdens de jaarvergadering worden onder andere de financiën van de boermarken besproken en wordt er gestemd over belangrijke beslissingen met betrekking tot het beheer van de gronden. Ook kunnen boeren tijdens de vergadering hun zorgen en ideeën delen over het beheer van de boermarken.

boermarke