Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Eigen markesteen bij provinciehuis in Assen voor Jan van der Struik

Als dank voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Vereniging Drentse Boermarken, mocht Jan van der Struik 15 november zijn eigen markesteen met informatiezuil onthullen samen met Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Jan van der Struik was 43 jaar lang als bestuurder betrokken bij de Vereniging Drentse Boermarken en vormde een drijvende kracht achter het project 'Markestenen terug op de plek'. Met dit project worden handen en voeten gegeven aan deze herwaardering. De onthulling van het informatiebord bij deze markesteen past in die opleving. 

Deze steen die ligt op de kruising van de Nicolaas Beetslaan en fietspad Veenkampen markeert een eeuwenoude boermarkegrens en met het paneel wordt aandacht gevraagd voor dit bijzondere cultuurhistorisch erfgoed. Volgens de initiatiefnemers moeten ‘flinten’ als deze na de hunebedden worden gezien als de prominentste Drentse zwerfkeien.  

Herwaardering

Boermarken bestaan nog steeds, al is in de loop der tijd hun functie veranderd: van het regelen van de gang van zaken in de dorpslandbouw, naar agrarisch sociaal dorpsnetwerk. De 88 nog bestaande Boermarken in Drenthe zijn verenigd in de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) maakt zich hard voor de (her)waardering van dit geologisch en cultureel Drents erfgoed. De markestenen worden de komende tijd daarom zoveel mogelijk teruggebracht in het landschap, zoals onlangs nog tussen Zwinderen en Gees

Historie

Toen mensen in de middeleeuwen op een vaste plek gingen wonen, ontstonden er dorpen. De venen, heide, weilanden en bossen rondom het dorp waren van alle inwoners samen, zij reguleerden het beheer en gebruik van die gronden. Het dorp vormde, samen met het omliggende gebied, 'de boermarke'. De grenzen van dit gemeenschappelijk bezit werden aangegeven door middel van een steen, een (boer)markesteen.

Eeuwenlang was deze indeling bepalend voor de ruimtelijke indeling van het zandgedeelte van de provincie Drenthe. In de loop van de negentiende eeuw namen gemeentegrenzen de afbakening door deze markestenen echter over.

Afscheid

Op 24 november neemt de 82-jarige Jan van der Struik officieel afscheid tijdens de algemene ledenvergadering van de Drentse Boermarken. Speciaal voor zijn afscheid is er een Drentse Boermarken Magazine uitgebracht met alle hoogtepunten tijdens de 43 jaar inzet voor de Vereniging.  

In de Pers

Dagblad van het Noorden:

Eigen markesteen bij provinciehuis in Assen voor Drentse Boermarken-bestuurder Jan (82) uit Rolde

Jan van der Struik (82) uit Rolde is 43 jaar betrokken bij de Vereniging Drentse Boermarken, als secretaris- penningmeester.
Als dank voor zijn inzet kreeg hij dinsdag een eigen markesteen met informatiezuil bij het provinciehuis in Assen. Die ligt op de oude stadsgrens van Assen.
Van der Struik spande zich de afgelopen jaren in voor het project Markestenen terug op de plek , om de oude dorpsgrenzen te markeren met grote veldkeien, de markestenen.

Lees hier het hele artikel

Nieuwe Oogst:

Drentse Boermarken herstellen steeds meer oude grensstenen
Met de plaatsing van een informatiebord naast een zogeheten markesteen aan de Hoofdlaan in Assen zette de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) dinsdag een nieuwe stap in het ontsluiten van de historische boeren grensmarkeringen.
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en scheidend secretaris/penningmeester Jan van der Struik van de VDB verrichtten samen de onthulling van het paneel. De forse zwerfkei ernaast markeert de historische grens tussen Assen en het agrarische ommeland, op een steenworp afstand van het huidige provinciehuis.

Lees hier het hele artikel