Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Albert Lanting uit Hooghalen, erelid Drentse Boermarken

Na een periode van 16 jaar heeft Albert Lanting de voorzittershamer van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) overgedragen aan Johan Moes uit Wapse.

Albert heeft zich enthousiast ingezet voor de 88 leden Boermarken. Deze inzet is door de leden beloond met het erelidmaatschap van de VDB. Een door secretaris Jan van der Struik uit Rolde opgezette mail/brief/telefoon- actie resulteerde in een akkoord van alle 88 leden. Deze grote waardering van de leden voor Albert kreeg bij hem extra diepgang omdat hij vanwege gezondheidsproblemen zijn functie moest neerleggen. Diezelfde 88 leden ondersteunden tevens het bestuursvoorstel om Johan Moes uit Wapse unaniem te kiezen als de nieuwe voorzitter. Een mijlpaal voor beide mannen.

De nieuwe voorzitter van de VDB, Johan Moes uit Wapse ( links op de foto) feliciteert scheidend voorzitter Albert Lanting ( rechts op de foto) met zijn benoeming tot erelid van de VDB en biedt hem een glas in lood raampje aan.

Deze acties hadden zich normaliter afgespeeld op de Algemene Vergadering van de VDB op donderdagavond 25 november 2021 te Rolde, maar vanwege de corona-maatregelen kon deze vergadering geen doorgang vinden. Vandaar dat een mail/brief/telefoon-actie op touw werd gezet met diverse bestuursvoorstellen.

Afscheid en welkom

Tijdens een bezoek aan Albert en zijn vrouw Harmtje in Hooghalen, bood de nieuwe voorzitter, Johan Moes, Albert een glas in lood raampje aan met het logo van de VDB alsmede de vermelding van diens bestuursperiode 2005- 2021. De dank ging tevens gepaard met de aanbieding van een mand met Drentse producten alsmede een mooie bos bloemen voor Harmtje.

Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Evert Dussel uit Peest en Sander Habing uit Oosterhesselen. Afscheid is genomen van Rudy Rijks uit Norg die aftredend was en die de VDB 13 jaar lang heeft gediend. Ook Rudy is tijdens een bezoek in Norg in het zonnetje gezet en met attenties dank gebracht voor zijn grote inzet voor de vereniging. Ook zijn vrouw Wil ontving bloemen. Rudy geldt als een wandelende encyclopedie op het gebied van de geschiedenis van Boermarken.

Drentse boermarken

Rudy Rijks uit Norg was 13 jaar bestuurslid van de VDB. Hij was een grote steun voor de vereniging met zijn grote kennis over de Boermarken. Hier Rudy met het hem aangeboden glas in lood raampje met het logo van de VDB alsmede met de vermelding van zijn bestuursperiode.

Toekomst 

De Drentse Boermarken, ontstaan in de vroege middeleeuwen, hebben een goede naam in Drenthe. Met hun, sinds 2016 ingenomen positie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland, zijn ze een belangrijke speler in de cultuurhistorie van Drenthe. Het is deze belangrijke positie, die het bestuur, samen met de nieuwe voorzitter Johan Moes, verder wil uitbouwen. Men hoopt in 2022 tot een verdere aanpak te komen.