Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Persbericht

Onthulling markesteen, historische grensmarkering tussen Hooghalen-Zwiggelte.

Markestenen zijn een belangrijk onderdeel van het Drentse cultureel erfgoed. Vanaf de middeleeuwen, ongeveer 1000 jaar geleden, zijn er Boermarken en hebben deze de ruimtelijke ordening van Drenthe bepaald door aanleggen van markegrenzen. Deze grenzen waren gemarkeerd door natuurlijke afscheidingen zoals riviertjes en als die er niet waren door markestenen. Markestenen zijn grote zwerfkeien welke in de laatste ijstijd met het ijs en smeltwater naar Drenthe zijn vervoerd. De Boermarken regelden destijds het gebruik en beheer van gemeenschappelijke gronden, zij plaatsten de markestenen.
Vanaf 1811 zijn met de invoering van gemeenten de oude markegrenzen geleidelijk aan vervangen door gemeentegrenzen. 

Met ondersteuning van de Vereniging van Drentse Boermarken worden er nu op meerdere plekken in Drenthe initiatieven genomen om markegrenzen in ere te herstellen.  Dit gebeurt in het kader van het project “Markestenen terug op plek”.
De bedoeling is om de markestenen te gebruiken als een soort van iconen waarbij ook interessante historische informatie gegeven wordt. 

De Boermarken van Hooghalen en Zwiggelte hebben het initiatief genomen om op de oorspronkelijke markegrens een grote zwerfkei te plaatsen. De wethouders van gemeente Midden-Drenthe gaan op 22 november de steen en bijbehorend informatiebord onthullen. 

Bekijk hieronder de foto's

Boermarke Hooghalen-zwiggelte

Boermarke Hooghalen-zwiggelte

Boermarke Hooghalen-zwiggelte

Boermarke Hooghalen-zwiggelte

Boermarke Hooghalen-zwiggelte

Boermarke Hooghalen-zwiggelte

Boermarke Hooghalen-zwiggelte