Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Kort geding Animal Rights, NVWA, Stefan Worst

Deze week moest Stefan Worst naar de rechtbank in Den Haag.

Dit vanwege dat  Animal Rights de rechtbank vraagt om het besluit van de NVWA om niet te handhaven te schorsen en de NVWA op te dragen de schapenhouder een last onder bestuursdwang op te leggen, waarin de last verwijst naar het treffen van effectieve en doeltreffende maatregelen om te voorkomen dat de schapen van de schapenhouder wederom slachtoffer worden van predatie door de wolf.

Als Boermarken betreuren wij het dat juist de Fam. Worst gedaagd is, want als er één voorloper is in het beschermen van dieren voor de wolf dan is dat de Fam. Worst wel.

Voor iedereen zijn zij een voorbeeld in de strijd tegen de wolf en juist zij als voorlopers worden door de voorstanders van de wolf zwartgemaakt.

Waarom heeft Animal Rights Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of het Drents Landschap niet voor de rechter gesleept?  Waarom zeggen we dit? Nou omdat op hun terreinen ook gehouden dieren lopen. ‘En onder gehouden dieren vallen koeien en schapen die geoormerkt moeten zijn’

En we hebben voorbeelden dat runderen die grazen op natuur terreinen ook slachtoffer zijn van de wolf. En dit wordt ook toegegeven door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de landschappen.

De voorstanders van de wolf zien alleen maar voordelen met de komst van de wolf.

Helaas zijn wij als Boermarken veel te vaak voorbeelden van wat de wolf kan veroorzaken en daar helpt geen wolf werend raster voor.