Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Hout spekt kas Boermarke Yde-De Punt

Zaterdag 4 maart kwam traditioneel het hout van de Boermarke Yde-De Punt onder de hamer tijdens de houtveiling in een boerenschuur in Yde. 

Het hout is afkomstig van de brink in het dorp. Het bomenrijke geheel was volgens een aantal omwonenden toe aan een flinke snoeibeurt. En dus werden zorgvuldig een aantal bomen gekapt en lagen de stammen verdeeld over 40 kavels klaar op de brink om geveild te worden onder toeziend oog van een echte notaris. 

Hout is met de huidige gasprijzen nog altijd roofgoed, dus voor de dorpsbewoners een perfecte manier om voor een leuke prijs een paar boomstammen op de kop te tikken. Ook voor Boermarke Yde-De Punt is de veiling erg nuttig want de opbrengsten van het hout komen ten goede van de kas. Dit geld wordt gebruikt voor verder onderhoud van de brink.

Het doel van de veiling was om geld op te halen voor verdere onderhoud van de brink en om de vitaliteit van het centrale punt van het dorp te behouden.

De Boermarke was zeer tevreden over de opbrengst van de veiling.