Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markestenen

Markestenen zijn grensstenen die de scheiding tussen twee of meer marken aangeven. De stenen zijn vaak onbewerkt. Reeds in de 13 eeuw werden de gemeenschappelijke gronden van de marken gemarkeerd door natuurlijke afscheidingen als sloten, weggetjes, maar ook door palen en grote veldkeien. Na het vormen van de gemeenten in de Franse tijd verloren vele grensmarkeringen, die geen gemeentegrens waren, hun functie, maar ook behielden hier en daar de marke-grenzen wel hun functie.

Bij diverse Boermarken in Drenthe zie je nog op veel plaatsen markestenen als de scheiding tussen de bestaande Boermarken. Waardevol cultureel-historisch erfgoed dat al enkele eeuwen bestaat en dat zeker het behouden waard is. In de kringvergaderingen van de Drentse Boermarken, die begin 2019 werden gehouden, is het idee besproken om te proberen, als project, markestenen opnieuw aan te brengen of deze in het veld zichtbaar te maken. Bij enkele Boermarken is dat al gebeurd en zijn tekstborden aangebracht met  interessante informatie voor de voorbijgangers.