Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Boermarken

Boermarke Eext

Categorie: Boermarken

De Boermarke Eext is een organisatie die zijn ontstaat kent in de middeleeuwen. Toen was de grond buiten het dorp nog gezamenlijk bezit en werd gebruik hiervan binnen de Boermarke geregeld, maar ook het onderhoud van wegen en brinken. Daarnaast had de Boermarke ook rechtbank-functie voor kleine geschillen en vergrijpen. De grotere geschillen en overtredingen werden behandeld in de Etstoel van Anloo, waar jaarlijks in augustus bijzondere processen in een toneelstuk worden nagespeeld.

Met de invoering van gemeenten en het Kadaster door Napoleon zijn de taken van de Boermarke aanzienlijk verminderd. Evenals het grondgebied. Deze reikte tot aan Veendam. Het eigendom wat de Boermarke nu nog heeft zijn de brinken in Eext (op 1 na: deze is verruild met de gemeente opdat de Schaapstreek werd verhard, oud sportveld, paar houtsingels, één zandweg en een paar stukjes landbouwgrond.

Het verleden van de Boermarke Eext is beschreven in het boek Boermarke van Eext tot 2000. Deze is nog verkrijgbaar in Dorpsmuseum De Kluis. Het boek de E’s van Eext waar de oude huizen met de bewoners van Eext zijn beschreven zijn helaas uitverkocht.

Een paar jaar geleden heeft de Boermarke een onderhoudsplan voor de brinken opgesteld waarbij elke boom (250 in totaal en voornamelijk eiken) op 2 cm nauwkeurig de locatie is vastgelegd en de vitaliteit beoordeeld. Gestart is met beperkte kap van de bomen om kaalslag te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

Samen met de Landbouwvereniging Eext wordt nog steeds het jachtveld aan de plaatselijke jagers verhuurd. 

Het gebruik van de grond werd door middel van waardelen geregeld. Een waardeel bestond uit vier vorrels. De administratie van de waardelen wordt nog steeds bijgehouden. Op dit moment zijn er 109 waardeelhouders. Al meer dan 100 jaar wordt op de eerste zaterdag van maart ‘sochtends de Boerreken (jaarvergadering) gehouden. De volmachten (het bestuur van de Boermarke) leggen dan verantwoording af over datgene wat zij hebben uitgevoerd en wat de plannen zijn. De volmachten bestaan uit vier personen. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en ieder jaar wordt één volmacht ge- of herkozen.

Contactadres Boermarke Eext; Cor Udding, Stationsstraat 26, 9463 TJ EEXT

Location

Stationsstraat 28, 9466 TJ, Eext, Drenthe