Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Verhalen

Brink Zeijen

De brink in Zeijen werd oorspronkelijk gebruikt als ruimte voor boeren waar het vee verzameld werd om daarmee als kudde naar de algemene weidegronden te gaan.

De Boermarke in Zeijen is eigenaar van 3 Brinken , de kleine Brink, de grote Brink, en de school Brink.

Op de grote Brink heeft van 1896 tot 1914  boterfabriek “De Hoop” gestaan. Bij de start van de fabriek werd  de melk van 121 koeien op handkracht gekarnd tot boterkorrels die daarna naar de centrale knederij Drenthe te Assen werden gebracht om tot eindproduct te worden verwerkt. De ondermelk ging kosteloos terug naar de boeren. In 1914 gaat het om 214 koeien dat was dus bijna een verdubbeling. Het is duidelijk dat er een schaalvergroting optreed in de veehouderij en daarom word de Zeijer fabriek gesloten en afgebroken. De melk gaat dan rechtstreeks naar Vries en Assen.

Op de grote Brink ziet u nu staan tegenover zijn geboortehuis een borstbeeld van Willem Emmens geboren op 25-05-1869. Hij was leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te Emmen en redacteur van Het Drentsch Landbouwblad. Hij is in beide functies van betekenis geweest voor de ontwikkeling van de landbouw in Drenthe .

Tijdens Pasen word de Brink gebruikt voor eieren zoeken. Ook vind het jaarlijkse zeskamp plaats op de kleine Brink. Elk jaar in mei met het zomerfeest doet de kleine brink dienst als campingplek voor de kermisexploitanten.