Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Verhalen

150 jaar Boermarke Oosteind - Norg

Sinds 1872 bestaat Boermarke Oosteind - Norg, van oorsprong de Marke van Norg, Zuidvelde en Westerveld. 

Oorspronkelijk bestond de Boermarke uit 30 volle waardelen die gerelateerd waren aan het aantal boerderijen (14 in Norg, 10 in Westervelde en 6 boerderijen in Zuidvelde) Later werden deze waardelen in verband met vererving gesplitst in 16 delen. Zo'n 1/16e deel heet een spint waardeel. 

Een ieder die een waardeel (aandeel) in de marke had, mocht gebruik maken van het gehele grondgebied van de marke. Verschil was er wel, dit was afhankelijk van het aantal waardelen dat men in bezit had. Men mocht per spint waardeel bijv. 5 - 7 schapen met de herder mee laten lopen, of een bepaalde oppervlakte heide plaggen, steken of een bepaalde hoeveelheid hout sprokkelen.

Binnen de oude marke Norg, Zuidvelde en Westervelde waren de 30 x 16 = 480 spint waardelen als volgt verdeeld. 

 • Norg Oosteind 88 spint
 • Norg Westeind 681/2 spint
 • Zuidvelde 108 spint
 • Westervelde 821/2 spint
 • Fam. Tonkens 133 spint

Spint

Later werd gekozen om de marken te scheiden. Dit verliep op de volgende manier;

 • Oproep gerechtigden via de krant
 • Vaststellen lijst met gerechtigden
 • Waar heeft de gerechtigde recht op
 • Taxeren/ waarderen van de grond
 • Toewijzen van percelen
 • Definitief vaststellen met rechten en plichten
 • Rest van mandelig bezit, onze huidige marke

Boermarke Oosteind- Norg tegenwoordig

Een keer per jaar een algemene vergadering waar verslag wordt gedaan over gedane en te verwachten zaken. In deze vergadering wordt o.a. besloten waar dat jaar door de waardeelhouders onderhoud zal worden gepleegd. Volmachten (het bestuur) vergaderen vaker. Onze Boermarke heeft officiële statuten en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn zij lid van de Bosgroep, Vereniging Drentse Boermarken en Agrarische natuur Drenthe. Het bezit bestaat uit;

 • Een aantal brinken
 • circa 16 kilometer zandweg
 • diverse houtopstanden
 • boombeplanting op bermen
 • circa 5 hectare bospercelen

Nagenoeg alle onderhouds werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.
Landschapsbeheer Drenthe verricht ieder jaar enig snoeiwerk voor ons, geld komt van de gemeente. 

De inkomsten komen hoofdzakelijk uit het verhuren van jachtvelden en subsidies van de Bosgroep en Agrarische natuur Drenthe.