Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Wildbeheer

Wildbeheer

Weidevogelbeheer

Boermarken waren en zijn nauw betrokken bij het weidevogelbeheer. In het verleden is in nauwe samenwerking met het Ministerie van Landbouw ook gewerkt aan het Herstelplan leefgebied Patrijs. Ook de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding kregen veel aandacht. Boermarken waren en zijn nauw betrokken bij het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland.

Jachtformulieren

Alle formulieren m.b.t. de jacht treft u aan op de website van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:

patrijs